Služby pre firmy i podnikateľov

Služby pre firmy i podnikateľov

Ponúkame profesionálne služby pre firmy i podnikateľov. Zakladáme si na profesionalite a individuálnom prístupe pre každého klienta. 

Naše služby

Účtovníctvo hrou

Jednoduché a podvojné účtovníctvo
Mzdy a personalistika komplex
Spracovanie dokumentácie ku GDPR
Vypracovanie tranferovej dokumentácie
Vypracovanie účtovných smerníc
Poradenstvo ISO kvality, bezpečnosti, enviromentu
Metrológia
Vypracovanie dokumentácie ku vnútroštátnej doprave
Krízový manažment, HR manažment a facility manažment
Analýzy, reportingy, štatistiky

Kontaktujte nás